استند گل ختم کد ۳۱۶

استند گل ختم کد 316

توضیحات

استند گل ختم کد ۳۱۶

 

گل‌های استفاده شده اوریانتال, میمون, قلمپور, داوودی
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۱متر
پایه چوبی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا