تاج گل افتتاحیه فانتزی کد ۲۵۹

تاج گل افتتاحیه فانتزی کد 259

توضیحات

تاج گل افتتاحیه فانتزی کد ۲۵۹

 

گل‌های استفاده شده رز, آلستر, زنبوری ,داوودیرز, آلستر, زنبوری ,داوودی اوریانتال
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲/۵متر
پایه فلزی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا