تاج گل افتتاحیه فانتزی ۴ طبقه کد ۲۶۴

تاج گل افتتاحیه فانتزی 4 طبقه کد 264

توضیحات

تاج گل افتتاحیه فانتزی ۴ طبقه کد ۲۶۴

 

گل‌های استفاده شده آنتریوم, اوریانتال
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲/۵متر
پایه فلزی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا