تاج گل افتتاحیه فانتزی ۴ طبقه کد ۲۶۴

تاج گل افتتاحیه فانتزی 4 طبقه کد 264

توضیحات

تاج گل افتتاحیه فانتزی ۴ طبقه کد ۲۶۴

 

گل‌های استفاده شدهآنتریوم, اوریانتال
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲/۵متر
پایهفلزی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا