تاج گل افتتاحیه فانتزی کد ۲۵۸

تاج گل افتتاحیه فانتزی کد 258

توضیحات

تاج گل افتتاحیه فانتزی کد ۲۵۸

 

گل‌های استفاده شدهرز, آلستر, زنبوری ,داوودی
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲/۵متر
پایهفلزی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا