تاج گل افتتاحیه و تبریک دو طبقه کد ۲۶۹

تاج گل افتتاحیه و تبریک دو طبقه کد 269

توضیحات

تاج گل افتتاحیه و تبریک دو طبقه کد ۲۶۹

 

گل‌های استفاده شده آنتریوم, اوریانتال, ارکیده
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲ متر
پایه فلزی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا