تاج گل افتتاحیه و تبریک ۳ طبقه کد ۲۶۵

تاج گل افتتاحیه و تبریک 3 طبقه کد 265

توضیحات

تاج گل افتتاحیه و تبریک ۳ طبقه کد ۲۶۵

گل‌های استفاده شده استرزیا, آنتریوم, اوریانتال
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۳متر
پایه فلزی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا