تاج گل افتتاحیه کد۳۱۵

تاج گل افتتاحیه کد315

توضیحات

تاج گل افتتاحیه کد۳۱۵

 

گل‌های استفاده شده آنتریوم, اوریانتال
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲/۵متر
پایه فلزی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا