تاج گل افتتاحیه ۲ طبقه کد ۲۷۳

تاج گل افتتاحیه 2 طبقه کد 273

توضیحات

تاج گل افتتاحیه ۲ طبقه کد ۲۷۳

 

گل‌های استفاده شده داوودی, آنتریوم, اوریانتال
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲/۵متر
پایه فلزی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا