تاج گل افتتاحیه ۲ طبقه کد ۲۷۳

تاج گل افتتاحیه 2 طبقه کد 273

توضیحات

تاج گل افتتاحیه ۲ طبقه کد ۲۷۳

 

گل‌های استفاده شدهداوودی, آنتریوم, اوریانتال
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲/۵متر
پایهفلزی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا