تاج گل تبریک و افتتاحیه هفت طبقه کد ۲۸۳

تاج گل تبریک و افتتاحیه هفت طبقه کد 283

توضیحات

تاج گل تبریک و افتتاحیه هفت طبقه کد ۲۸۳

 

گل‌های استفاده شدهآنتریوم, زنبق, ارکیده, اوریانتال
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲متر
پایهفلزی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا