تاج گل تبریک و افتتاحیه هفت طبقه کد ۲۸۳

تاج گل تبریک و افتتاحیه هفت طبقه کد 283

توضیحات

تاج گل تبریک و افتتاحیه هفت طبقه کد ۲۸۳

 

گل‌های استفاده شده آنتریوم, زنبق, ارکیده, اوریانتال
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲متر
پایه فلزی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا