تاج گل تبریک کد۳۱۴

تاج گل تبریک کد314

توضیحات

تاج گل تبریک کد۳۱۴

 

گل‌های استفاده شده داوودی, انتریوم, آلستر, لیلوم
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲متر
پایه چوبی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا