تاج گل تبریک کد۳۱۴

تاج گل تبریک کد314

توضیحات

تاج گل تبریک کد۳۱۴

 

گل‌های استفاده شدهداوودی, انتریوم, آلستر, لیلوم
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲متر
پایهچوبی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا