تاج گل ترحیم و تسلیت دو طبقه کد ۲۷۵

تاج گل ترحیم و تسلیت دو طبقه کد 275

توضیحات

تاج گل ترحیم و تسلیت دو طبقه کد ۲۷۵

 

گل‌های استفاده شده گلایل, اوریانتال
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲/۵متر
پایه چوبی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا