تاج گل ترحیم و تسلیت دو طبقه کد ۲۷۵

تاج گل ترحیم و تسلیت دو طبقه کد 275

توضیحات

تاج گل ترحیم و تسلیت دو طبقه کد ۲۷۵

 

گل‌های استفاده شدهگلایل, اوریانتال
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲/۵متر
پایهچوبی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا