تاج گل ترحیم و تسلیت سه طبقه کد ۲۶۱

تاج گل ترحیم و تسلیت سه طبقه کد 261

توضیحات

تاج گل ترحیم و تسلیت سه طبقه کد ۲۶۱

 

گل‌های استفاده شده گلایل, انتریوم
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۳متر
پایه چوبی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا