تاج گل ترحیم و تسلیت سه طبقه کد ۲۶۱

تاج گل ترحیم و تسلیت سه طبقه کد 261

توضیحات

تاج گل ترحیم و تسلیت سه طبقه کد ۲۶۱

 

گل‌های استفاده شدهگلایل, انتریوم
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۳متر
پایهچوبی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا