تاج گل تسلیت دو طبقه کد۳۱۷

تاج گل تسلیت دو طبقه کد317

توضیحات

تاج گل تسلیت دو طبقه کد۳۱۷

 

گل‌های استفاده شده گلایل, اوریانتال
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲متر
پایه چوبی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا