تاج گل تسلیت دو طبقه کد۳۱۷

تاج گل تسلیت دو طبقه کد317

توضیحات

تاج گل تسلیت دو طبقه کد۳۱۷

 

گل‌های استفاده شدهگلایل, اوریانتال
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲متر
پایهچوبی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا