تاج گل تسلیت و ختم دو طبقه کد ۲۹۶

تاج گل تسلیت و ختم دو طبقه کد 296

توضیحات

تاج گل تسلیت و ختم دو طبقه کد ۲۹۶

 

گل‌های استفاده شده آنتریوم, رز,داوودی
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲/۵متر
پایه فلزی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا