تاج گل تسلیت و ختم دو طبقه کد ۲۹۶

تاج گل تسلیت و ختم دو طبقه کد 296

توضیحات

تاج گل تسلیت و ختم دو طبقه کد ۲۹۶

 

گل‌های استفاده شدهآنتریوم, رز,داوودی
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲/۵متر
پایهفلزی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا