تاج گل تسلیت کد ۲۷۱

تاج گل تسلیت کد 271

توضیحات

تاج گل تسلیت کد ۲۷۱

 

گل‌های استفاده شده داوودی, آنتریوم, اوریانتال
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲متر
پایه فلزی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا