تاج گل تسلیت کد ۲۷۱

تاج گل تسلیت کد 271

توضیحات

تاج گل تسلیت کد ۲۷۱

 

گل‌های استفاده شدهداوودی, آنتریوم, اوریانتال
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲متر
پایهفلزی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا