تاج گل تسلیت کد ۳۵۶

تاج گل تسلیت کد 356

توضیحات

تاج گل تسلیت کد ۳۵۶

 

گل‌های استفاده شده گلایل, آنتریوم, اوریانتال
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲متر
پایه چوبی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا