تاج گل تسلیت کد ۳۵۶

تاج گل تسلیت کد 356

توضیحات

تاج گل تسلیت کد ۳۵۶

 

گل‌های استفاده شدهگلایل, آنتریوم, اوریانتال
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲متر
پایهچوبی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا