تاج گل تسلیت یک طبقه کد ۲۶۳

تاج گل تسلیت یک طبقه کد 263

توضیحات

تاج گل تسلیت یک طبقه کد ۲۶۳

 

گل‌های استفاده شده آنتریوم، لیلیوم
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲متر
پایه چوبی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا