تاج گل تسلیت یک طبقه کد ۲۶۳

تاج گل تسلیت یک طبقه کد 263

توضیحات

تاج گل تسلیت یک طبقه کد ۲۶۳

 

گل‌های استفاده شدهآنتریوم، لیلیوم
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲متر
پایهچوبی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا