تاج گل تسلیت یک طبقه کد ۲۷۲

تاج گل تسلیت یک طبقه کد 272

توضیحات

تاج گل تسلیت یک طبقه کد ۲۷۲

 

گل‌های استفاده شدهگلایل, آنتریوم
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲متر
پایهچوبی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا