تاج گل تسلیت یک طبقه کد ۲۷۲

تاج گل تسلیت یک طبقه کد 272

توضیحات

تاج گل تسلیت یک طبقه کد ۲۷۲

 

گل‌های استفاده شده گلایل, آنتریوم
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲متر
پایه چوبی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا