تاج گل تسلیت یک طبقه کد ۲۸۲

تاج گل تسلیت یک طبقه کد 282

توضیحات

تاج گل تسلیت یک طبقه کد ۲۸۲

 

گل‌های استفاده شده گلایل, انتریوم, لیلوم
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲متر
پایه چوبی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا