تاج گل ختم سه طبقه کد ۲۶۷

تاج گل ختم سه طبقه کد 267

توضیحات

تاج گل ختم سه طبقه کد ۲۶۷

 

گل‌های استفاده شدهگلایل, لیلیوم
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۳/۵متر
پایهچوبی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا