تاج گل ختم سه طبقه کد ۲۶۷

تاج گل ختم سه طبقه کد 267

توضیحات

تاج گل ختم سه طبقه کد ۲۶۷

 

گل‌های استفاده شده گلایل, لیلیوم
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۳/۵متر
پایه چوبی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا