تاج گل ختم و تسلیت دو طبقه کد ۳۲۱

تاج گل ختم و تسلیت دو طبقه کد 321

توضیحات

تاج گل ختم و تسلیت دو طبقه کد ۳۲۱

 

گل‌های استفاده شده ارکیده, آنتریوم, اوریانتال
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲/۵متر
پایه فلزی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا