تاج گل ختم و تسلیت دو طبقه کد ۳۲۱

تاج گل ختم و تسلیت دو طبقه کد 321

توضیحات

تاج گل ختم و تسلیت دو طبقه کد ۳۲۱

 

گل‌های استفاده شدهارکیده, آنتریوم, اوریانتال
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲/۵متر
پایهفلزی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا