تاج گل ختم کد ۲۶۸

تاج گل ختم کد 268

توضیحات

تاج گل ختم کد ۲۶۸

 

گل‌های استفاده شده آنتریوم
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲متر
پایه چوبی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا