تاج گل ختم کد ۲۶۸

تاج گل ختم کد 268

توضیحات

تاج گل ختم کد ۲۶۸

 

گل‌های استفاده شدهآنتریوم
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲متر
پایهچوبی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا