تاج گل ختم یک طبقه کد ۲۶۶

تاج گل ختم یک طبقه کد 266

توضیحات

تاج گل ختم یک طبقه کد ۲۶۶

 

گل‌های استفاده شده آنتریوم, اوریانتال
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲متر
پایه فلزی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا