تاج گل ختم یک طبقه کد ۲۶۶

تاج گل ختم یک طبقه کد 266

توضیحات

تاج گل ختم یک طبقه کد ۲۶۶

 

گل‌های استفاده شدهآنتریوم, اوریانتال
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲متر
پایهفلزی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا