تاج گل ختم یک طبقه کد ۲۸۴

تاج گل ختم یک طبقه کد 284

توضیحات

تاج گل ختم یک طبقه کد ۲۸۴

 

گل‌های استفاده شدهشب بو, آنتریوم, لیلوم
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲متر
پایهفلزی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا