تاج گل ختم یک طبقه کد ۲۸۴

تاج گل ختم یک طبقه کد 284

توضیحات

تاج گل ختم یک طبقه کد ۲۸۴

 

گل‌های استفاده شده شب بو, آنتریوم, لیلوم
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲متر
پایه فلزی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا