تاج گل فانتزی تبریک ۳ طبقه کد۳۰۴

تاج گل فانتزی تبریک 3 طبقه کد304

توضیحات

تاج گل فانتزی تبریک ۳ طبقه کد۳۰۴

 

گل‌های استفاده شده آنتریوم, آلستر, استرزیا, لیلوم
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۳متر
پایه فلزی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا