پایه گل فانتزی و تبریک کد ۲۸۱

پایه گل فانتزی و تبریک کد 281

توضیحات

پایه گل فانتزی و تبریک کد ۲۸۱

 

گل‌های استفاده شدهارکیده, آنتریوم, لیلوم, داوودی, استرزیا
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲متر
پایهچوبی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا