پایه گل فانتزی و تبریک کد ۲۸۱

پایه گل فانتزی و تبریک کد 281

توضیحات

پایه گل فانتزی و تبریک کد ۲۸۱

 

گل‌های استفاده شده ارکیده, آنتریوم, لیلوم, داوودی, استرزیا
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲متر
پایه چوبی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا