پایه گل فانتزی کد ۲۸۰

پایه گل فانتزی کد 280

توضیحات

پایه گل فانتزی کد ۲۸۰

 

گل‌های استفاده شده آنتریوم, لیلوم, داوودی, میخک
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲متر
پایه چوبی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا