پایه گل فانتزی کد ۲۸۰

پایه گل فانتزی کد 280

توضیحات

پایه گل فانتزی کد ۲۸۰

 

گل‌های استفاده شدهآنتریوم, لیلوم, داوودی, میخک
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲متر
پایهچوبی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا